Vad är wifi-extenderspektrum och varför behöver du det?

Wifi-förlängningsspektrum är frekvensintervallet som din wifi-router använder för att kommunicera med enheter i ditt hemnätverk. 2,4 GHz- och 5GHz-banden är de vanligaste frekvenserna som används av wifi-routrar, men det finns andra frekvensband som också kan användas.

2,4GHz-bandet är den vanligaste frekvensen som används av wifi-routrar eftersom det har en längre räckvidd än 5GHz-bandet. 5GHz-bandet är dock snabbare och kan vara mindre överbelastat än 2,4GHz-bandet.

Om du har många enheter i ditt hemnätverk som använder 2,4 GHz-bandet kan du överväga att använda en wifi-förlängare som använder 5GHz-bandet.

Du kanske också vill överväga att använda en wifi-förlängare som stöder flera frekvensband. Detta gör att du kan använda den bästa frekvensen för varje enhet i ditt nätverk.

De olika typerna av wifi-förlängningsspektrum som finns på marknaden idag

 

Det finns två huvudtyper av wifi-förlängningsspektrum tillgängliga på marknaden idag:

  • 2,4 GHz-bandet: Detta är den vanligaste frekvensen som används av wifi-routrar. Den har en längre räckvidd än 5GHz-bandet men är långsammare.
  • 5GHz-bandet: Denna frekvens är snabbare än 2,4GHz-bandet men har ett kortare räckvidd.
  • Flera frekvensband: Vissa wifi-förlängare stöder flera frekvensband. Detta gör att du kan använda den bästa frekvensen för varje enhet i ditt nätverk.

Andra frekvenser?

Det finns andra frekvenser som kan användas för wifi-nätverk, men de är inte lika vanliga. Dessa inkluderar banden 3,6 GHz, 5,8 GHz och 60 GHz. Dessa specifika frekvenser har allokerats för andra användningar såsom militära, vetenskapliga eller industriella tillämpningar och är därför inte tillgängliga för allmänt bruk.

Det finns också några nyare wifi-tekniker som använder dessa frekvenser, som 802.11ac och 802.11ax. Dessa nyare tekniker är inte kompatibla med äldre enheter och används därför inte i stor utsträckning än.